Pangatähed ja võltsimise ennetamine

Kõigis riikides on sätestatud pangatähtede reprodutseerimise õiguslikud piirangud. Raha võltsimine on kuritegu. Pangatähtede reprodutseerimise piirangud on riigiti erinevad ning mõnedes riikides on see (isegi kunstilisel või reklaami eesmärgil) rangelt keelatud. Riikides, kus pangatähtede pilte võib piiratud määral kasutada, reguleerivad seda siiski asjakohased nõuded ja eeskirjad. Käesolev koduleht pakub teavet pangatähtede reprodutseerimise kohta ning sisaldab ühtlasi viiteid riikide keskpankade kodulehtedele, kust saab täpsemaid juhiseid.

Ehkki raha võltsimine tekitab ühiskonnale üldjuhul vähest majanduslikku kahju, on peamisteks kannatajateks üksikisikud ja ettevõtted, sest võltsitud rahatähe vastuvõtmist ei hüvitata kellelegi. Võltsitud raha võib nõrgendada ka usaldust maksesüsteemide suhtes, põhjustades ebakindlust sularahatehingute sooritamisel.

Selle kodulehe eest vastutab keskpankade ühine võltsimise ennetamise töörühm (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG on välja töötanud võltsimise ennetussüsteemi (Counterfeit Deterrence System, CDS), et vältida personaalarvutite ning digitaaltehnoloogia ja -tarkvara kasutamist pangatähtede võltsimiseks. Riist- ja tarkvaratootjad on CDSi vabatahtlikult kasutusele võtnud. See süsteem takistab personaalarvutite ja digitaaltehnoloogia kasutamist turvaelementidega kaitstud pangatähtede kujutamisel ja reprodutseerimisel. Selle tehnoloogia abil ei ole võimalik tuvastada personaalarvutite või digitaaltehnoloogia kasutamist.

Üksikasjalikumat teavet riikide või rahatähtede piltide kohta leiate, klõpsates vastavale alale kaardil või valides teid huvitava piirkonna, riigi või vääringu rippmenüüst.