ธนบัตรและการป้องกันการผลิตเงินปลอม

ทุกๆ ประเทศจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร การปลอมแปลงเงินถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา และถึงแม้ว่าในแต่ละประเทศจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป แต่ในบางประเทศมีกฎหมายห้ามทำภาพธนบัตรโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อใช้งานทางศิลปะหรือโฆษณาก็ตาม แม้ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้ภาพธนบัตรได้บ้างภายในขอบเขตที่จำกัด ก็ยังมีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดเจาะจงไว้เป็นพิเศษ เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร พร้อมลิงค์เชื่อมโยงถึงคำแนะนำเพิ่มเติมในเว็บไซต์เฉพาะของแต่ละประเทศ

การปลอมแปลงเงินอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้กับคนในสังคมโดยรวมไม่มากนักก็จริงอยู่ แต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ผู้ประกอบธุรกิจและคนทั่วไปที่ได้รับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้เพราะไม่มีใครจะมาชดใช้เงินที่สูญเสียไปให้แก่ผู้ที่รับธนบัตรปลอม นอกจากนี้การปลอมแปลงเงินยังอาจทำลายความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงิน ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกไม่มั่นใจที่จะรับเงินสดในการซื้อขายสินค้า

กลุ่มธนาคารกลางเพื่อการป้องกันการผลิตเงินปลอม (Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG)) เป็นผู้รับผิดชอบในการทำเว็บไซต์นี้ กลุ่ม CBCDG ได้จัดทำระบบป้องกันการผลิตเงินปลอม (CDS) ขึ้นมา เพื่อต่อต้านการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ประมวลภาพดิจิตัล หรือซอฟท์แวร์ในการปลอมแปลงธนบัตร และได้มีบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์นำระบบ CDS นี้ไปใช้เองโดยสมัครใจ ระบบนี้จะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลสามารถเก็บบันทึกหรือทำภาพธนบัตรที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถที่จะติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลได้

หากต้องการข้อมูลเฉพาะแต่ละประเทศ หรือภาพธนบัตรที่คุณต้องการใช้ โปรดคลิกที่เขตภาคพื้นทวีปที่ต้องการบนแผนที่ หรือเลือกประเทศหรือสกุลเงินที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้