Bankovky a boj proti jejich padělání

Všechny země uplatňují právní omezení týkající se reprodukce bankovek. Padělání peněz je trestný čin. Pravidla pro reprodukci bankovek jsou v jednotlivých zemích odlišná, v některých státech je dokonce přísně zakázáno jakékoliv vyobrazování bankovek, a to i v reklamních materiálech a uměleckých dílech. Avšak i v zemích, které v omezené míře vyobrazování bankovek umožňují, platí jasně vymezená pravidla a požadavky. Tato internetová stránka poskytuje informace o reprodukcích bankovek a odkazuje na národní stránky, které obsahují podrobnější informace.

Celkové hospodářské škody způsobené paděláním jsou sice pro společnost jako celek relativně nízké, velmi však na padělání doplácejí jednotlivci a podniky, protože jim nikdo nehradí škody vzniklé tím, že přijmou padělané bankovky. Padělané peníze mohou také narušit důvěru v platební systém, protože lidé mohou mít obavy z přijímání hotovosti při obchodních transakcích.

Za tuto internetovou stránku odpovídá skupina centrálních bank pověřená bojem proti padělání (CBCDG – Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Tato skupina vytvořila systém CDS (Counterfeit Deterrence System), jehož účelem je zabránit padělání bankovek, při němž jsou používány osobní počítače a zařízení nebo software na digitální zpracování obrazu. Tento systém dobrovolně zavedlo několik předních výrobců hardwaru a softwaru. Znemožňuje osobním počítačům a zařízením na digitální zpracování obrazu reprodukovat chráněné bankovky nebo zachycovat jejich vyobrazení. CDS však není schopen sledovat jednotlivé uživatele osobních počítačů nebo zařízení na digitální zpracování obrazu.

Podrobné informace o konkrétní zemi nebo vyobrazení konkrétní bankovky, které chcete použít, naleznete pomocí mapy jednotlivých regionů. Případně si region, stát nebo měnu vyberte ze seznamu.