Varför behövs CDS?

Trots att valutaförfalskning med hjälp av persondatorer och utrustning för digital bildframställning varierar från land till land har tekniska framsteg gjort förfalskning lättare. Även om den totala nivån på förfalskad valuta fortfarande är låg arbetar CBCDG både för att hindra att digital teknik används för förfalskning av valuta och för att skydda valutan.