Смущава ли системата СОФ ефективното функциониране на персоналните компютърни продукти?

Потребителите няма да забележат разлика във функционирането на персоналните компютърни продукти, снабдени със системата СОФ. Представители на групата ГЦБОФ работят съвместно с производителите на хардуер и софтуер, за да гарантират, че няма осезаемо въздействие върху експлоатационните характеристики на техните продукти.