Οι κεντρικές τράπεζες και ο κλάδος της πληροφορικής ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα κατά της παραχάραξης

9 Μάρτιος 2004
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Ενημερωμένο με τρέχουσες πληροφορίες)

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απειλή της χρήσης Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G 10) ανέθεσαν το Μάιο του 2000 σε μια ομάδα κεντρικών τραπεζών να αναπτύξει σύστημα για την αποτροπή της παραχάραξης μέσω Η/Υ. Κατά τη συνεδρίασή τους το Μάρτιο του 2004, οι διοικητές έλαβαν υπόψη τη σημαντική πρόοδο που είχε επιτευχθεί στον τομέα αυτό.

Η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group - CBCDG) έχει πλέον αναπτύξει το Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), το οποίο αποτελείται από τεχνολογίες κατά της παραχάραξης που εμποδίζουν την επεξεργασία ή αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων από Η/Υ και εργαλεία ψηφιακής απεικόνισης.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού έχουν υιοθετήσει εθελοντικά το σύστημα αυτό, αναγνωρίζοντας πόσο επιζήμια μπορεί να αποβεί η κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων για τους πελάτες τους και για το ευρύ κοινό. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει μεμονωμένους χρήστες Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης και οι καταναλωτές δεν θα παρατηρήσουν καμία αλλαγή στην απόδοση ή την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που είναι εξοπλισμένα με αυτή την τεχνολογία.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.rulesforuse.org, όπου παρέχονται συνδέσεις με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε διάφορες χώρες σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων. Σε χώρες όπου η νέα τεχνολογία περιορίζει τη δυνατότητα των χρηστών να αντιγράφουν εικόνες τραπεζογραμματίων, η κεντρική τράπεζα (ή η αρμόδια αρχή) θα διαθέτει εικόνες τραπεζογραμματίων προς αναπαραγωγή σύμφωνα με τους όρους που θέτει η ίδια. Ο παρών δικτυακός τόπος παραπέμπει τους χρήστες στις διαδικασίες και τις πηγές εικόνων τραπεζογραμματίων για τις διάφορες χώρες, εφόσον διατίθενται.

Τι είναι η CBCDG;

Αποστολή της CBCDG είναι να διερευνά νέες απειλές για την ασφάλεια των τραπεζογραμματίων και να προτείνει λύσεις προς εφαρμογή από τις αρχές έκδοσης τραπεζογραμματίων. Η CBCDG είναι μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν πολλές κεντρικές τράπεζες και αρχές αρμόδιες για την εκτύπωση τραπεζογραμματίων.