Għaliex hija meħtieġa s-CDS?

Għalkemm l-użu ta’ kompjuters personali u apparat tax-xbihat diġitali għall-falsifikazzjoni tal-flus ivarja minn pajjiż għal ieħor, illum il-falsifikazzjoni saret iktar faċli mill-imgħoddi minħabba l-avvanzi teknoloġiċi. Filwaqt li l-livelli ġenerali tal-falsifikazzjoni għadhom baxxi, is-CBCDG jaħdem kemm biex jiskoraġġixxi l-użu tat-teknoloġija diġitali għall-falsifikazzjoni tal-flus kif ukoll biex iħares is-sigurtà tal-flus.