Czy system CDS nie zakłóca działania oprogramowania komputerów osobistych?

Użytkownicy nie powinni zauważyć żadnej różnicy w parametrach operacyjnych komputerów osobistych wyposażonych w system CDS. Przedstawiciele CBCDG współpracują z producentami sprzętu i oprogramowania komputerowego w celu zapewnienia, że system CDS nie spowoduje zauważalnej różnicy w działaniu tych produktów.