Care sunt acţiunile întreprinse de CBCDG pentru a reduce efectele falsificării de monedă?

Tehnologiile antifalsificare sprijinite de CBCDG descurajează falsificarea digitală şi, prevenind producţia de bancnote falsificate, reduc pierderile pe care persoanele şi societăţile comerciale le pot suferi în urma acceptării de monedă falsă.