บริษัทผู้ผลิตไหนบ้างที่นำระบบ CDS ไปใช้

บริษัทผู้ผลิตชั้นนำในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ได้นำระบบ CDS ไปใช้โดยสมัครใจ เพราะตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่อาจรับเงินปลอมมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์