ระบบ CDS จะรบกวนประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือไม่

ผู้บริโภคจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างในสมรรถนะการทำงานของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้งระบบ CDS เลย และผู้แทนของ CBCDG ได้ร่วมมือประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งหลายเพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งระบบดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้