Centralbanker allierer sig med IT-branchen for at bekæmpe falskmøntneri

9 marts 2004
Den Internationale Betalingsbank (BIS) (opdateret)

For at imødegå den trussel, som den stigende brug af pc'er og værktøjer til digital billedbehandling til at fremstille falske pengesedler udgør, bemyndigede centralbankcheferne fra G10-landene i maj 2000 en gruppe centralbanker til at udvikle et system, der skulle forhindre falskmøntneri ved hjælp af pc-udstyr. På centralbankchefernes møde i marts 2004 blev det noteret, at der var gjort betydelige fremskridt på området.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har nu udviklet et system til detektering af falske pengesedler kaldet Counterfeit Deterrence System (CDS). Systemet er baseret på antiforfalskningsteknologi, som umuliggør kopiering og billedgengivelse af beskyttede pengesedler ved hjælp af pc'er og værktøjer til digital billedbehandling.

Adskillige førende producenter af hardware og software til pc'er har frivilligt udstyret deres produkter med systemet i erkendelse af den skade, som falske penge kan påføre deres kunder og offentligheden. Teknologien gør det ikke muligt at spore den pc eller det værktøj til digital billedbehandling, der er blevet brugt. Forbrugere, der arbejder med pc-produkter, der er udstyret med detekteringssystemet, kommer ikke til at opleve nogen mærkbar forskel i ydeevne eller effektivitet.

Yderligere oplysninger findes på www.rulesforuse.org, hvor der er link til forskellige landes regler for gengivelse af pengesedler. I lande, hvor den nye teknologi begrænser brugerens mulighed for at kopiere billeder af pengesedler, vil centralbanken (eller vedkommende myndighed) stille billeder af pengesedler til rådighed, så de kan bruges til illustration i henhold til nationale regler. På webstedet er der forskellige link til andre websteder, hvor man kan læse mere om procedurerne og se billeder af pengesedler.

Hvad er CBCDG?

CBCDGs opgave er at undersøge de trusler, der opstår mod pengesedlers sikkerhed, og at fremlægge forslag, der kan gennemføres af de udstedende myndigheder. CBCDG er en arbejdsgruppe bestående af en lang række centralbanker og myndigheder med ansvar for seddeltrykning.