Δίνει το CDS στις αρχές τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των καταναλωτών;

Όχι. Το CDS αναπτύχθηκε με αποκλειστικό σκοπό να εμποδίζει την παράνομη αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων από Η/Υ και εργαλεία ψηφιακής απεικόνισης. Το CDS δεν εντοπίζει μεμονωμένους χρήστες Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης. Τα αποτελέσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στο CDS από ανεξάρτητο φορέα επιβεβαιώνουν ότι το CDS σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή των ατόμων.