G-10 riikide keskpankade presidentide töörühma eesistuja pressiteade

10 mai 2000
Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (ajakohastatud teave)

8. mail 2000 Baselis peetud istungil arutasid G-10 riikide keskpankade presidendid probleeme, mis on seotud personaalarvutite kasutamisega pangatähtede võltsimisel.

Kuna võltsimiseks kasutatakse üha enam personaalarvuteid ja digitaaltehnoloogiat, andsid G-10 riikide keskpankade presidendid keskpankade töörühmale (CBCDG) ülesande välja töötada süsteem arvutipõhise võltsimise ennetamiseks.

Keskpankade ühine võltsimise ennetamise töörühm (CBCDG) ja selle esindajad on saanud abi infotehnoloogiatööstuselt ja muudelt seonduvatelt tööstusharudelt ning teinud koostööd tarkvaratootjate ja -arendajatega, et hõlbustada süsteemi rakendamist. Keskpankade presidendid toetavad täielikult neid meetmeid ja kutsuvad asjaomaseid tööstusharusid üles toetama aktiivselt süsteemi kasutamist.