Tekeekö CDS seteleistä turvallisia?

Setelien turvallisuus perustuu moniin toisiaan täydentäviin aitoustekijöihin ja siihen, että käyttäjät tarkastavat setelien näkyvät aitoustekijät. Jokaisen maan rahaviranomaisilla on oma väärentämisentorjuntaohjelmansa, ja ne vastaavat sopivimpien aitoustekijöiden valitsemisesta omille seteleilleen. CDS on toisia suojauksia täydentävä suojaus, jota rahaviranomaiset voivat käyttää torjuakseen digitaalisten laitteiden käyttöä väärentämisessä.