Иштеп чыгаруучулардын кайсылары CDS кабыл алышкан?

Алдынкы жана белгилүү компьютер программаларын иштеп чыгаруучулар, жасалма акчалардан жабыркаган керектөөчүлөр бар экенин ырасташып, CDS системасын өз ыктыярлары менен кабыл алышкан.