CDS системасы жеке компьютерлердин продуктыларын эффективдүү иштөөсүнө тоскоолдук кылбайбы?

Керектөөчүлөр CDS колдонгон компьютердик программалардан эч кандай деле айырмачылыктарды байкашпайт. CBCDG тобунун өкүлдөрү программаларды иштеп чыгуучулардын компьютердик программалары аларга таасир тийберин далилдешип турат.