G10 centrinių bankų valdytojų grupės pirmininko pranešimas spaudai

10 gegužė 2000
Tarptautinių atsiskaitymų bankas (atnaujinta)

2000 m. gegužės 8 d. Bazelyje vykusiame susitikime G10 centrinių bankų valdytojai nagrinėjo problemas, susijusias su asmeninių kompiuterių naudojimu banknotams padirbti.

Reaguodami į vis platesnio asmeninių kompiuterių ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonių naudojimo keliamą grėsmę, valdytojai įgaliojo centrinių bankų grupę (CBCDG) sukurti sistemą, kuria būtų užkertamas kelias banknotų padirbinėjimui asmeniniais kompiuteriais.

Minėtos sistemos diegimui paspartinti centrinių bankų banknotų padirbinėjimo prevencijos grupė ir jos atstovai ėmė tartis dėl atitinkamų pramonės šakų paramos ir bendradarbiavimo su gamintojais bei programinės įrangos kūrėjais. Valdytojai palaiko šias pastangas ir ragina pramonę aktyviai paremti minėtos sistemos diegimą.