Kas ir CBCDG?

Centrālo banku viltošanas novēršanas grupa (CBCDG) ir 32 centrālo banku un banknošu spiestuvju grupa, kas izveidota pēc 10 valstu grupas (G10) centrālo banku vadītāju lūguma. Tās uzdevums ir pētīt jaunus raksturīgus draudus banknošu drošībai un piedāvāt risinājumus, ko var izmantot emitētājas iestādes.

CBCDG atbalsta un izplata tehnoloģijas, kas nepieļauj digitālo iekārtu izmantošanu naudas viltošanai.

Grupas locekles, 32 centrālās bankas, pārstāv šādu 31 valsti: ASV, Austrāliju, Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Igauniju, Īriju, Itāliju, Japānu, Kanādu, Kipru, Lielbritāniju, Luksemburgu, Maltu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Šveici, Turciju, Ungāriju, Vāciju, Zviedriju. Arī Eiropas Centrālā banka ir šīs grupas locekle.

G10 valstu centrālo banku vadītāji pārstāv šādas 11 valstis: ASV, Beļģiju, Franciju, Itāliju, Japānu, Kanādu, Lielbritāniju, Nīderlandi, Šveici, Vāciju, Zviedriju.