Sentralbanker går sammen med IT-bransjen for å motarbeide forfalskning av sedler

9 mars 2004
Banken for internasjonale avtaler (Oppdatert med gjeldende informasjon)

Som et svar på trusselen med at personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy brukes stadig mer til å forfalske sedler, godkjente direktørene i G10-sentralbankene i mai 2000 at en gruppe sentralbanker skulle utvikle et system for å motarbeide PC-baserte forfalskninger. På møtet i mars 2004 merket direktørene seg de betydelige fremskrittene som er gjort på dette området.

CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger) har nå utviklet CDS (Counterfeit Deterrence System – system for motarbeidelse av forfalskninger), som består av antiforfalskningsteknologier som hindrer personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å ta eller gjengi bilder av beskyttede sedler.

Flere ledende produsenter av personlige datamaskiner og maskinvare og programvare har frivillig tatt i bruk systemet fordi de er klar over hvor skadelig falsk valuta kan være for kundene og folk generelt. Teknologien har ikke kapasitet til å spore bruken av en personlig datamaskin eller digitale bildebehandlingsverktøy, og kundene merker ingen forskjell i ytelse eller effektivitet for produkter utstyrt med denne teknologien.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på webområdet www.rulesforuse.org, som har koblinger til forskriftene for gjengivelse av sedler i mange forskjellige land. I land der den nye teknologien begrenser en brukers mulighet til å kopiere bilder av sedler, vil sentralbanken (eller den aktuelle myndigheten) gjøre tilgjengelig seddelbilder for gjengivelse i samsvar med kravene. Webområdet dirigerer brukere til prosedyrer og kilder for seddelbilder i land der de er tilgjengelige.

Hva er CBCDG?

CBCDG er en arbeidsgruppe bestående av en lang rekke sentralbanker og myndigheter for seddeltrykking. Formålet er å undersøke nye trusler når det gjelder sikkerhet for sedler, og foreslå løsninger som kan implementeres av utstedende myndigheter.