Kontakt

W celu uzyskania informacji o konkretnej walucie należy skontaktować się z instytucją wymienioną w punkcie „Nazwa banku lub właściwego organu”. Informacja ta jest dostępna ze strony głównej serwisu.

Informacje ogólne można uzyskać telefonicznie lub e-mailem (numer i adres podane poniżej).

Tel.: +1 613 782 7947
E-mail: info@rulesforuse.org