Este prevăzută legiferarea utilizării de tehnologii antifalsificare integrate în calculatoarele personale?

Câteva ţări au în vedere legiferarea acestui aspect, precum şi impunerea de preferinţe la achiziţionare şi de restricţii la import. Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta organismele legislative naţionale.