Vad gör CBCDG för att minska effekterna av valutaförfalskning?

Antiförfalskningsteknik, som stöds av CBCDG, hindrar förfalskning på digital väg och genom att hindra tillverkning av falska sedlar, minska förlusterna för enskilda och företag som kan få dem.