นโยบายความเป็นส่วนตัว

กลุ่มธนาคารกลางเพื่อการป้องกันการผลิตเงินปลอม (CBCDG) มีนโนบายสงวนสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับ CBCDG จะไม่เก็บรวบรวม จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือเปิดเผย หรือใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นกรณีของข้อมูลตามที่ชี้แจงไว้ข้างล่าง ดังนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวมและเก็บบันทึกไว้ชั่วคราวเมื่อคุณเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา

CBCDG จะไม่ติดตามการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา CBCDG จะรวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลการต่อเชื่อมทางอินเทอร์เน็ตของคุณไว้ชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อดูแลรักษาระบบเว็บไซต์ที่ทำอยู่เป็นประจำ ข้อมูลดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

  • วันที่และเวลาที่คุณเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา
  • หน้าเว็บที่คุณเข้าชม
  • ประเภทของเบราเซอร์ (เช่น Internet Explorer) และระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา
  • ที่อยู่ไอพี (Internet Protocol Address - คือหมายเลขที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดดูเว็บไซต์) ของคุณเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา – เราจะไม่พยายามเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ นี้เพื่อให้ทราบชื่อผู้ใช้แต่ละคนว่าเป็นใคร

หลังจากตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติตัวเลขแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบทิ้ง CBCDG มีนโยบายใช้ “คุ้กกี้” เพียงหนึ่งเซสชันเพื่อให้บริการมีความปลอดภัย (คุ้กกี้ คือไฟล์ข้อมูลที่เว็บไซต์เก็บบันทึกไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยที่ปกติแล้วคุณจะไม่ทราบ) เมื่อปิดเบราว์เซอร์หรือรีสตาร์ทเครื่องพีซี คุ้กกี้จะถูกลบออก

โดยการเรียกดูเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้ตกลงใช้คุกกี้แล้ว

หากคุณให้ชื่อและข้อมูลอื่นๆ แก่ CBCDG เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อดำเนินการประมวลผลเกี่ยวกับคำขอหรือข้อสงสัยของคุณ บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่คุณส่งมาเนื่องจากกฎหมายบังคับ เช่น เมื่อมีการร้องขอตามคำสั่งของศาล แต่กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง

โปรดทราบว่าข้อความรับส่งทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการถูกเปิดอ่าน และอีเมลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เข้ารหัสลับ

การใช้ข้อมูลของเรา

CBCDG ใช้ข้อมูลทั้งที่เก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ และข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณอาจให้มาในการตรวจสอบจำนวนผู้ขอเข้าใช้เว็บเฉพาะบางหน้า เพื่อจะได้พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และตอบสนองต่อความต้องการและคำถามหรือข้อสงสัยของผู้ใช้

แม้ว่าตามปกติแล้วเราจะไม่เก็บบันทึกข้อมูลคำถามหรือข้อสงสัย คำติชม หรือข้อความติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่ได้รับไว้เป็นการถาวร แต่โปรดทราบว่าจดหมายที่เราได้รับ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษ อาจกลายไปเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกข้อมูลถาวรของ CBCDG ก็ได้

ความปลอดภัยของเว็บไซต์

เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลในเว็บไซต์ และเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ของเราได้ตลอดไป CBCDG จึงใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ติดตามตรวจสอบการเข้าออกจากเครือข่ายเว็บไซต์ เพื่อตรวจหาความพยายามที่จะอัพโหลดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเสียหาย

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก

เว็บไซต์นี้มีลิงค์เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์อื่นๆ แต่ CBCDG จะไม่รับผิดชอบต่อวิธีการปฏิบัติตามนโยบายสงวนสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ

วิธีการติดต่อกับเราในเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับนโยบายสงวนสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของ CBCDG และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล โปรดส่งอีเมลของคุณไปที่ CBCDG