เพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้ระบบ CDS

ความแพร่หลายในการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลเพื่อปลอมแปลงเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีทำให้การปลอมธนบัตรทำได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วการทำเงินปลอมยังคงแพร่หลายไม่มากนัก แต่ CBCDG มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการปลอมแปลงธนบัตร และเพื่อคุ้มครองเสถียรภาพของเงิน ทำให้ยากต่อการปลอมแปลง