Sanayileşmiş 10 Ülkenin Merkez Bankalarının Yöneticileri Tarafından Yapılan Basın Açıklaması

10 mayis 2000
Uluslararası Ödemeler Bankası (Yeni bilgilerle güncellenmiştir)

Sanayileşmiş ülkelerin merkez bankalarının yöneticileri, 8 Mayıs 2000 tarihinde Bazel’de yaptıkları toplantıda, kişisel bilgisayarların kağıt para sahteciliğinde kullanılmasıyla ilgili sorunları inceledi.

Kişisel bilgisayarların ve dijital görüntüleme aygıtlarının kullanımındaki artışın yarattığı tehdide karşılık olarak yöneticiler, merkez bankalarından oluşan bir grubu (CBCDG) kişisel bilgisayarlarla sahte para üretimini önleyecek bir sistem geliştirmeleri için yetkilendirdi.

Merkez Bankaları Sahteciliği Önleme Grubu (CBCDG) ve temsilcileri, sistemin benimsenmesini kolaylaştırmak amacıyla sektörden destek aramaya ve yazılım programları geliştiricileri ve üreticileriyle işbirliği yapmaya başladı. Merkez bankası yöneticileri bu çabaları sonuna kadar desteklemekte olup sektörü bu sistemin geliştirilmesine fiilen destek vermeye çağırmaktadır.