Gør CDS det muligt for myndighederne at krænke folks privatliv?

Nej. CDS er udviklet med henblik på at forhindre, at pc’er og udstyr til digital billedbehandling bruges til at fremstille uautoriserede gengivelser af pengesedler. Systemet kan ikke spore brugen af pc’er eller udstyr til digital billedbehandling. Det er blevet testet af uafhængige eksperter, og de udførte test bekræfter, at systemet ikke på nogen måde krænker privatlivets fred.