Τι είναι το CDS;

Το Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS) αποτελείται από τεχνολογίες κατά της παραχάραξης που εμποδίζουν την επεξεργασία ή αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων από Η/Υ και εργαλεία ψηφιακής απεικόνισης. Το CDS εμποδίζει την παράνομη αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων και προστατεύει ιδιώτες και επιχειρήσεις από τις απώλειες που θα είχαν αν γίνονταν αποδέκτες πλαστών τραπεζογραμματίων.