Is-CDS tippermetti lill-awtoritajiet jindaħlu fil-ħajja privata tal-konsumaturi?

Le. Is-CDS ġiet żviluppata biss biex ma tippermettix li kompjuters personali u apparat tax-xbihat diġitali jirriproduċu karti tal-flus mingħajr awtorizzazzjoni. Is-CDS ma żżommx rekord ta’ kif jintużaw il-kompjuters personali jew l-apparat tax-xbihat diġitali. Saru testijiet indipendenti fuq is-CDS minn terzi li jikkonfermaw li s-CDS bl-ebda mod ma taffettwa l-privatezza tal-individwi.