Gjør CDS at myndighetene kan krenke personvernet til den vanlige forbruker?

Nei. CDS ble utviklet utelukkende for å hindre personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å lage uautoriserte gjengivelser av sedler. CDS kan ikke spore individuelle brukere av personlige datamaskiner eller digitale bildebehandlingsverktøy. Uavhengig testing av CDS er utført av tredjeparter og bekrefter at CDS ikke krenker personvernet på noen måte.