Vil der blive lovgivet om brugen af antiforfalskningsteknologier i pc-produkter?

En række lande overvejer at indføre lovgivning, indkøbspræferencer og importrestriktioner. Kontakt venligst de lovgivende myndigheder i de enkelte lande for nærmere oplysninger.