Pengesedler og bekæmpelse af forfalskninger

Alle lande har lovbestemmelser, der begrænser brugen af pengesedler som illustration. Falskmøntneri er en forbrydelse. Begrænsningerne varierer fra land til land, og i nogle lande er det overhovedet ikke tilladt at bruge en pengeseddel som illustration, ikke engang i kunstnerisk eller reklamemæssigt øjemed. Selv i lande, som i begrænset omfang tillader brugen af pengesedler som illustration, er der klare regler og krav. Dette websted indeholder oplysninger om brug af pengesedler som illustration og links til landespecifikke websteder.

Selv om det samlede økonomiske tab for samfundet som følge af falskmøntneri generelt er begrænset, indebærer tilstedeværelsen af falske penge et tab for de personer eller virksomheder, der modtager dem, fordi der ikke er nogen, der refunderer deres tab. Falske penge kan også undergrave tilliden til betalingsvæsenet, da borgerne bliver usikre på, om de skal acceptere kontanter som betalingsmiddel.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har ansvaret for dette websted. CBCDG har udviklet et system til detektering af falske pengesedler kaldet Counterfeit Deterrence System (CDS), som skal gøre det vanskeligere at bruge pc'er, udstyr til digital billedbehandling og software til at fremstille falske pengesedler. Producenter af hardware og software har frivilligt installeret teknologien i deres produkter, hvilket forhindrer, at pc'er og udstyr til digital billedbehandling kan bruges til at kopiere eller gengive billeder af beskyttede pengesedler. Teknologien er ikke i stand til at spore brugen af pc'er eller udstyr til digital billedbehandling.

Klik på en region på kortet, eller vælg en region, et land eller en valuta fra en af rullemenuerne for at få nærmere oplysninger om et bestemt land eller valuta.