Gyakori kérdések

CDS

Számos országban foglalkoznak új jogszabályok, beszerzési preferenciák és importkorlátozások bevezetésének gondolatával. Bővebb felvilágosítást az adott ország törvényhozó testületei adnak.

A bankjegybiztonság azáltal valósul meg, hogy több különböző, egymást kiegészítő biztonsági elemet alkalmaznak, illetve, hogy a lakosság is megvizsgálhatja a bankjegyek vizuális biztonsági elemeit. Az egyes országokban az emissziós hatóság programot dolgoz ki a pénzhamisítók elrettentésére, ezenkívül feladata még a kibocsátott bankjegyek legmegfelelőbb biztonsági elemeinek meghatározása. A CDS nem más, mint az emissziós hatóság által a digitális pénzhamisítás ellen alkalmazható védelem egyik szintje.

Bár a személyi számítógépeket és a digitális képszerkesztő eszközöket országonként eltérő módon használják pénzhamisításra, a műszaki fejlődéskövetkeztében manapság könnyebb hamis pénzt előállítani, mint korábban. Noha a pénzhamisítás összességében továbbra sem ölt nagy méreteket, a CBCDG azért munkálkodik, hogy megakadályozza a digitális technológia térhódítását a pénzhamisításban, és hogy védje a fizetőeszköz biztonságát.

Önkéntes alapon több piacvezető hardver- és szoftvergyártó cég átvette a rendszert felismerve, hogy a pénzhamisítás mekkora kárt okoz az ügyfeleknek és a lakosságnak.

A fogyasztók nem érzékelnek majd különbséget az ilyen technológiával felszerelt PC-termékek teljesítményében és hatékonyságában. A CBCDG képviselői a hardver- és szoftvergyártó cégekkel együttműködve azon munkálkodnak, hogy a CDS ne befolyásolja számottevően a számítástechnikai termékek teljesítményé

Nem. A CDS-t kizárólag annak megakadályozására fejlesztették ki, hogy személyi számítógép vagy digitális képszerkesztő berendezés segítségével engedély nélkül bankjegyutánzatot lehessen készíteni. Nem alkalmas viszont a felhasználó kilétének megállapítására. Független harmadik fél által hajtottak végre teszteket, amelyek megerősítették, hogy a CDS semmilyen módon nem sérti a személyes adatok védelmét.

A pénzhamisítás-elhárító rendszer (Counterfeit Deterrence System – CDS) olyan pénzhamisítás-ellenes technológiákból áll, amelyek megakadályozzák, hogy személyi számítógépek és digitális képszerkesztő eszközök segítségével a védett bankjegyek képét rögzítsék, sokszorosítsák. A CDS megakadályozza a nem engedélyezett bankjegyutánzatok készítését, valamint csökkenti a hamis pénzt elfogadó magánszemélyek és vállalatok veszteségeit.

CBCDG

A CBCDG által támogatott pénzhamisítás-ellenes technológiák megnehezítik a digitális hamisítást, továbbá a hamis bankjegyek előállításának megelőzésén keresztül csökkentik a hamis pénzt elfogadó magánszemélyek és vállalatok veszteségeit.

A pénzhamisítás bűncselekmény. A hamis bankjegyek értéktelenek.

Noha a társadalomnak összességében általában csak korlátozott mértékű gazdasági kárt okoz, mégis a magánszemélyeket és a vállalatokat érinti a legérzékenyebben, mivel annak, aki hamis bankjegyet fogad el, senki nem fizet kártérítést. A pénzhamisítás továbbá alááshatja a fizetési rendszerbe vetett bizalmat, így csökkentheti a lakosság készpénz-elfogadási hajlandóságát a fizetési tranzakciók során.

A központi bankok biztonsági elemekkel védett bankjegyek tervezésével és kibocsátásával, valamint a lakosság bankjegyekkel kapcsolatos ismereteinek bővítésével rettentik el a pénzhamisítókat. Céljuk a magánszemélyek és a vállalatok pénzhamisítás okozta veszteségeinek csökkentése.

A Központi Bankok Pénzhamisítás-elhárítási Csoportja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) 32 központi bankból és bankjegynyomtatásért felelős hatóságból álló munkacsoport, amelyet a G10 országok jegybankelnökeinek kérésére hoztak létre. Feladata a bankjegyek biztonságát fenyegető közös veszélyhelyzetek kivizsgálása, továbbá az emissziós hatóságok által megvalósítandó megoldási javaslatok kidolgozása.

CBCDG olyan műszaki eljárásokat támogat és tesz hozzáférhetővé, amelyek megakadályozzák digitális berendezések felhasználását pénzhamisítás céljára.

A 32 tag központi bank a következő 31 országot képviseli: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Japán, Kanada, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország. Az Európai Központi Bank szintén tagja a csoportnak.

A tízek csoportjának jegybankelnökei a következő 11 országot képviselik: Belgium, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország, Hollandia, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Államok.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.