Fuq is-CBCDG

Il-grupp maħtur mill-banek ċentrali biex jiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni tal-flus (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) huwa grupp ta’ 35 bank ċentrali u awtorità tal-istampar tal-karti tal-flus li twaqqaf bix-xewqa tal-Gvernaturi tal-banek ċentrali tal-G10. Il-kompitu tiegħu huwa li jinvestiga t-theddidiet ġodda komuni għas-sigurtà tal-karti tal-flus u li jipproponi soluzzjonijiet biex jiġu implimentati mill-awtoritajiet li joħorġu l-flus.

Is-CBCDG isostni u jħaddem teknoloġiji li jiskoraġġixxu l-użu ta’ apparat diġitali għall-falsifikazzjoni tal-flus.

It-35 bank ċentrali mseħbin fil-grupp jiġu minn dawn il-34 pajjiż: l-Awstralja, l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kanada, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Ġappun, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, l-Olanda, in-Norveġja, il-Polonja, Il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, l-Afrika t'Isfel, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera, it-Turkija, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti. Il-Bank Ċentrali Ewropew huwa membru wkoll.

Il-Gvernaturi tal-G10 jirrappreżentaw il-banek ċentrali ta’ dawn il-11-il pajjiż: il-Belġju, Franza, il-Ġappun, il-Ġermanja, l-Istati Uniti, l-Isvezja, l-Isvizzera, l-Italja, il-Kanada, l-Olanda u r-Renju Unit.