Vil det bli vedtatt lover angående bruk av antiforfalskningsteknologier i PC-produkter?

Flere land vurderer å innføre lovgivning, tilveiebringelsespreferanser og importrestriksjoner. For mer informasjon kan de lovgivende organer i det enkelte land kontaktes.