Pressemelding fra lederen av styret for direktører i G10 (Group of Ten)

10 mai 2000
Banken for internasjonale avtaler (Oppdatert med gjeldende informasjon)

På møtet den 8. mai 2000 i Basel drøftet direktørene i G10-sentralbankene problemer som oppstår ved at personlige datamaskiner brukes til å forfalske sedler.

Som et svar på trusselen med at personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy brukes stadig mer, godkjente direktørene at en gruppe av sentralbanker (CBCDG) skal utvikle et system for å motarbeide PC-basert forfalskning.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) og dets representanter har begynt å be om støtte fra bransjen og samarbeid med produsenter og programvareutviklere for å gjøre det lettere å ta i bruk systemet. Direktørene bifaller denne innsatsen fullt og helt, og appellerer til bransjen om å aktivt støtte distribusjonen av dette systemet.