Co robi CBCDG, żeby ograniczyć skutki fałszowania pieniędzy?

Rozwiązania promowane przez CBCDG dotyczą fałszerstw popełnianych przy użyciu narzędzi cyfrowych. Uniemożliwienie produkcji fałszywych banknotów zapobiega ponoszeniu strat przez osoby i przedsiębiorstwa, które mogłyby nieopatrznie przyjąć takie banknoty.