Novinky

V máji 2000 guvernéri centrálnych bánk krajín skupiny G10 poverili skupinu centrálnych bánk vývojom systému na prevenciu počítačového falšovania bankoviek s cieľom zareagovať na hrozbu čoraz rozsiahlejšieho zneužívania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu pri falšovaní bankoviek. Na svojom zasadaní v marci 2004 boli guvernéri informovaní o výraznom pokroku, ktorý sa v tejto oblasti podarilo dosiahnuť.
09/03/2004
Guvernéri centrálnych bánk krajín skupiny G10 na svojom zasadaní 8. mája 2000 v Bazileji rozoberali problémy súvisiace s používaním osobných počítačov na falšovanie bankoviek.
10/05/2000