Gör CDS sedlarna säkra?

Sedlarnas säkerhet åstadkoms genom en serie komplementerande säkerhetsdetaljer, tillsammans med allmänhetens undersökning av de synliga säkerhetsdetaljerna. Den utfärdande myndigheten i respektive land har program för förhindrande av förfalskning och har ansvar för att bestämma vilka säkerhetsdetaljer är mest lämpade för deras sedlar. CDS är ett sätt de utgivande myndigheterna kan använda för att förhindra digital förfalskning.