Какво представлява системата СОФ?

Системата за ограничаване на фалшифицирането (СОФ / Counterfeit deterrence system – CDS) се състои от технологии срещу фалшифициране, които не позволяват улавянето или възпроизвеждането на изображения на защитени банкноти чрез персонални компютри или средства за цифрови изображения. Тя не позволява да се извършва неразрешено възпроизвеждане на банкноти и предпазва отделните хора и търговците от загубите, които понасят, когато приемат фалшифицирана валута.