Vijesti

Kako bi odgovorili na prijetnju sve veće upotrebe osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika u krivotvorenju novčanica, guverneri središnjih banaka skupine G10 ovlastili su u svibnju 2000. skupinu središnjih banaka da razvije sustav za sprječavanje krivotvorenja pomoću osobnih računala. Na sastanku koji je održan u ožujku 2004. guverneri su se osvrnuli na važna postignuća u tom području.
09/03/2004
Na sastanku 8. svibnja 2000. u Baselu guverneri središnjih banaka skupine G10 raspravljali su o pitanjima povezanim s upotrebom osobnih računala u krivotvorenju novčanica.
10/05/2000