CDS өкмөт органдарына керектөөчүлөрдүн конфиденциалдуулугуна тоскоолдук кылуу үчүн көмөк көрсөтөбү?

Жок. CDS жасалма банкнотторду басып чыгарууда жеке компьютерлердин жана санариптик технолгиялардын колдонулушуна каршылык көрсөтүү үчүн гана түзүлгөн. CDS системасы жеке компьютерлердин жана санариптик технологияларынын колдонулушуна көзөмөл салбайт. Жасалган сыноолор көз- каранды эмес колдонуучулар CDS системасынын негизинде CDS конфиденцианалдуулук укугун баары бир бузбайт.