Naujienos

Reaguodami į vis platesnio asmeninių kompiuterių ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonių naudojimo keliamą grėsmę, G10 centrinių bankų valdytojai įgaliojo centrinių bankų grupę sukurti sistemą, kuria būtų užkertamas kelias banknotų padirbinėjimui asmeniniais kompiuteriais. 2004 m. kovo mėn. vykusiame susirinkime valdytojai atkreipė dėmesį į šioje srityje padarytą didelę pažangą.
09/03/2004
2000 m. gegužės 8 d. Bazelyje vykusiame susitikime G10 centrinių bankų valdytojai nagrinėjo problemas, susijusias su asmeninių kompiuterių naudojimu banknotams padirbti.
10/05/2000