Informacje o CBCDG

CBCDG (ang. Central Bank Counterfeit Deterrence Group), czyli Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza, to grupa robocza utworzona na wniosek prezesów banków centralnych krajów G-10 przez 35 banki centralne i instytucje nadzorujące drukarnie banknotów. Misją Grupy jest analizowanie pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa banknotów i proponowanie rozwiązań, wdrażanych następnie przez organy emisyjne

Grupa promuje i rozpowszechnia techniki uniemożliwiające użycie sprzętu cyfrowego do fałszowania banknotów.

Należą do niej 35 banki centralne z następujących 34 krajów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Cypr, Czechy, Estonia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Do CBCDG należy także Europejski Bank Centralny.

Prezesi banków centralnych krajów grupy G-10 reprezentują następujących 11 państw: Belgię, Francję, Holandię, Japonię, Kanadę, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy.