Czy planuje się wprowadzenie krajowych przepisów dotyczących stosowania systemów zapobiegających fałszerstwom w komputerach osobistych?

Szereg krajów rozważa uchwalenie przepisów oraz wprowadzenie preferencyjnych zasad zaopatrzenia i restrykcji importowych w tym zakresie. Dodatkowe informacje można uzyskać od właściwych organów legislacyjnych.