CHF
CHF
Švajčiarsky frank
Centrálna banka alebo ministerstvo
Krajiny
Lichtenštajnsko
Švajčiarsko
Jazyky
angličtina
francúzština
nemčina
Kontaktné informácie:

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Švajčiarsko

Tel.: +41 58 631 07 57
Fax: +41 58 631 50 00
E-mail: bargeld@snb.ch

Všeobecné informácie o reprodukcii bankoviek

Upravovanie častí bankoviek je zakázané, pretože môže viesť k pochybnostiam verejnosti.

Reprodukcia častí bankoviek – napríklad portrétov osobností alebo motívov zobrazených na rubovej strane – sa môže považovať za porušenie autorského práva. Takéto prípady sú mimo kompetencie Swiss National Bank.

Reprodukcie v tlačených médiách

Reprodukcie, ktoré podľa nás nepredstavujú riziko zámeny s pravými bankovkami, sú uvedené v dokumente „Pokyny“.

Tlačovým médiám zapožičiavame digitálne predlohy bankoviek (v rozlíšení 150 dpi) alebo skutočné bankovky (v oboch prípadoch s uhlopriečne uvedeným nápisom „SPECIMEN“). Podmienkou je uvedenie dôvodu na reprodukciu bankoviek a prijatie „zmluvných“ podmienok (vrátením podpísaného listu, v ktorom sú tieto podmienky uvedené). Okrem toho je prísne zakázané tieto predlohy a bankovky poskytovať tretím stranám a všetky poskytnuté materiály musia byť vrátené Švajčiarskej národnej banke. Používatelia sú zodpovední za zabezpečenie obmedzeného prístupu k týmto materiálom.

Všetky negatívy, tlačové dosky, pozitívy, digitálne pamäťové médiá, grafické súbory, magnetické a optické pamäťové médiá a ďalšie materiály použité pri výrobe ilustrácie, ktoré obsahujú celú ilustráciu alebo jej časti, sa musia po konečnom použití zničiť alebo vymazať.

Reprodukcie v elektronických médiách

Pri vytváraní verejne dostupných digitálnych reprodukcií bankoviek musia byť dodržané obidve nasledujúce kritériá:

  • maximálne rozlíšenie obrazu je 72 dpi;
  • krížom cez reprodukciu je výraznou farbou uvedený nápis „SPECIMEN“. Dĺžka a šírka nápisu „SPECIMEN“ musí predstavovať najmenej 75 % dĺžky a 15 % šírky reprodukcie.