เกี่ยวกับ CBCDG

ธนาคารกลางต่อต้านเงินปลอม (CBCDG) เป็นกลุ่มธนาคารกลาง 35 แห่งและหน่วยงานรัฐบาลที่เผยแพร่ธนบัตร ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามคำร้องขอของผู้ว่าการธนาคารกลาง G10 ความมุ่งมั่นในการตรวจสอบการกระทำที่เป็นปัญหาร่วมกัน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของธนบัตร พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ส่วนราชการที่ออกธนบัตรนำไปปฏิบัติจริง

CBCDG สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อต่อต้านการใช้อุปกรณ์ประมวลภาพดิจิตัลในการปลอมแปลงธนบัตร

ธนาคารกลางที่เป็นสมาชิก 35 แห่งมาจาก 34 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย แคนาดา ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และธนาคารกลางยุโรปเป็นสมาชิกของกลุ่ม

คณะผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G10 เป็นตัวแทนของธนาคารกลางของประเทศต่างๆ 11 ประเทศ ดังนี้คือ เบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา