ข่าวประชาสัมพันธ์โดยประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมสิบประเทศ (G 10)

10 พฤษภาคม 2000
Bank for International Settlement (ธนาคารส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเงินระหว่างประเทศ) (ข้อมูลปรับใหม่ล่าสุด)

ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 ที่เมืองบาเซิล คณะผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G 10 ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการปลอมแปลงธนบัตรที่ได้หยิบยกขึ้นมาหารือกันในที่ประชุม

ในการดำเนินการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลที่มีสูงเพิ่มขึ้น คณะผู้ว่าการธนาคารกลางได้มอบหมายให้กลุ่มธนาคารกลาง (CBCDG) จัดทำระบบป้องกันการปลอมแปลงเงินด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขึ้นมา

กลุ่มธนาคารกลางเพื่อการป้องกันการผลิตเงินปลอม (Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG)) และผู้แทนกลุ่มได้เริ่มดำเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ และร่วมมือประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตและผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในการนำระบบป้องกันนี้ไปใช้ คณะผู้ว่าการธนาคารกลางให้การสนับสนุนความพยายามเหล่านี้อย่างเต็มที่ และได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริมให้มีการนำระบบนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย