EUR
Euro
Riigi keskpank või riiklik rahandusasutus

Euroopa Keskpank (European Central Bank)

Riik
Andorra
Austria
Belgia
Eesti
Guadeloupe
Hispaania
Holland
Iirimaa
Itaalia
Kreeka
Küpros
Leedu
Luksemburg
Läti
Malta
Martinique
Mayotte
Monaco
Montenegro
Portugal
Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad
Prantsuse Guajaana
Prantsusmaa
Réunion
Saint Pierre ja Miquelon
Saksamaa
San Marino
Slovakkia
Sloveenia
Soome
Vatikani Linnriik
Keeled
bulgaaria
eesti
hispaania
hollandi
horvaadi
iiri
inglise
itaalia
kreeka
leedu
läti
malta
poola
portugali
prantsuse
rootsi
rumeenia
saksa
slovaki
sloveeni
soome
taani
tšehhi
ungari
Üldteave pangatähtede reprodutseerimise kohta

Pangatähtede rikkumine on õigusvastane.

Pangatähtede reproduktsioone ei tohi kasutada kuritahtlikul eesmärgil (nt pornograafilistes või vägivalda õhutavates materjalides). Keelatud on ka reproduktsioonid, millega rikutakse euro pangatähti käsitlevaid autoriõigusealaseid eeskirju.

Suunise EKP/2003/5 artiklis 1 sätestatakse kriteeriumid pangatähtede lubamatu reprodutseerimise tuvastamiseks ning otsuse EKP/2013/10 artiklis 2 sätestatakse kriteeriumid euro pangatähtede ebaseadusliku reprodutseerimise tuvastamiseks. Põhimõtteliselt on euro pangatähtede selline reprodutseerimine keelatud. Sama otsuse artikli 2 lõikes 3 sätestatakse ka sellise reprodutseerimise kriteeriumid, mida loetakse seaduslikuks ja mida ei ole vaja eelnevalt heaks kiita. Kõigil muudel juhtudel tuleb püüda järgida reprodutseerimiseeskirju.

Reprodutseerimine trükistes

Reprodutseerimisel kehtivad teatavad piirangud. Näiteks pangatähe suurusel on erinevad piirangud olenevalt sellest, kas tegemist on ühe- või kahepoolse reproduktsiooniga. Selleks et tagada reprodutseerimise seaduslikkus, tuleb täita otsuses EKP/2013/10 ja suunises EKP/2003/5 sätestatud eeskirju.

Reprodutseerimine elektroonilistel andmekandjatel

Üldsusele kättesaadavatel digitaalpiltidel võib kasutada pangatähtede reproduktsioone, kui on täidetud järgmised kaks kriteeriumi:

  • Pildi resolutsioon on maksimaalselt 72 dpi.
  • Reprodutseeritud pangatähele on trükitud kontrastse värviga diagonaalselt sõna „SPECIMEN“, mille pikkus moodustab vähemalt 75% reproduktsiooni pikkusest ja mille tähtede kõrgus moodustab vähemalt 15% reproduktsiooni laiusest.