About CBCDG

Жасалма акчалардын чыгышына тоскоол кылуучу Европалык борбордук банкынын уюму – бул 35 борбордук банкттардан турган банкноттордун басып чыгарылышына жооп берүүчү уюм жана G10 тобунун борбодук банктардын талабы боюнча түзүлгөн. Бул уюмдун негизги максаты –жасалма банкноттордун чыгышына алып келе турган опузаларын алдын ала алуу жана бул суроону караштырган башкаруучуларга чечим табууда көмөк көрсөтөт.

CBCDG тобу жасалма валютаны чыгарууда колдонулуучу санариптик жана компьютердик жабдууларды колдойт жана таркатат.

35 банкттар төмөнкү 34 мамлекеттерге тиешелүү: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Чехия, Эстония, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Улуу Британия, АКШ. Европалык Борбордук Банкы дагы мүчөсү болуп эсептелет.

Төмөндөгү 11 мамлекеттердин банк башчылары G10 тобуна киришет: Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Швеция, Швейцария, Бириккен Королевтсвосу, Америка Кошмо Штаттары.